רטינובלסטומה 06.12.2023

גורמי הסיכון לנטישת הטיפול ברטינובלסטומה בעשר מדינות

במחקר נמצא כי מדינת מגורים, מין נקבה ושלב קליני מתקדם נמצאו קשורים לעלייה בסיכון לנטישת הטיפול עבור רטינובלסטומה

רטינובלסטומה. איור: שאטרסטוק

קיימת שונות על בסיס גיאוגרפי בשיעורי נטישת הטיפול עבור רטינובלסטומה (Retinoblastoma - RB). עם זאת, לא ברור אילו עוד גורמי סיכון קיימים לנטישת הטיפול ב-RB. מטרת מחקר זה היתה לבחון את גורמי הסיכון לנטישת טיפול בעוקבה מגוונת של נבדקים עם RB ממדינות שונות.

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי זה כלל 692 נבדקים מ-11 מרכזי טיפול ב-RB על פני עשר מדינות ובוצע בין התאריכים 1 בינואר 2019 ל-31 בדצמבר 2019. רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית בוצעה לצורך זיהוי גורמי סיכון המקושרים לשיעורים גבוהים יותר של נטישת טיפול.

תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית הדגימו שיעורים גבוהים של נטישת טיפול כתלות במקום מגורים (מדינות עם סיכון גבוה כללו את בנגלדש [יחס סיכויים של 18.1], פקיסטאן [יחס סיכויים של 45.5] ופרו [יחס סיכויים של 9.23]; p<0.001), מין נקבה (יחס סיכויים של 2.39, p=0.013) ושלב קליני מתקדם של המחלה (יחס סיכויים של 4.22, p<0.001). טיפול ראשוני של הסרת גלגל העין לא נמצא קשור לעליה בסיכון לנטישת טיפול (יחס סיכויים של 0.59, p=0.206).

מסקנת החוקרים הייה כי מקום המגורים, מחלה מתקדמת ומין נקבה נמצאו קשורים לשיעורים גבוהים יותר של נטישת הטיפול בנבדקים עם RB.

במחקר זה נמצא כי הסרת גלגל העין, כטיפול ראשוני, לא נמצאה קשורה לעלייה בסיכון לנטישת הטיפול. יש צורך בהמשך מחקר למציאת מחסומים תרבותיים על מנת לפתח שיטות ייחודיות לכל מדינה עבור שימור הטיפול.

מקור:

Nishath T, Li X, Chandramohan A, et al. Risk factors associated with abandonment of care in retinoblastoma: analysis of 692 patients from 10 countries. British Journal of Ophthalmology 2023;107:1818-1822.

נושאים קשורים:  רטינובלסטומה,  הסרת גלגל העין,  שלב קליני,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו