רובד טרשתי 20.11.2023

הבדלים מגדריים במאפייני הרובד הטרשתי

במחקר חדש נמצאו הבדלים מגדריים באשר למאפייני הרובד הטרשתי והרכבו על פי חומרת היצרות אנגיוגרפית שונה

פלאק טרשתי. אילוסטרציה

ההשפעה של מגדר על מאפייני הרובד הטרשתי (atherosclerotic plaque characteristics – APCs) של נגעים בחומרת היצרות אנגיוגרפית משתנה טרם ידועה. במסגרת מחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The American Journal of Cardiology, ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של מגדר על מאפייני APCs של נגעים בחומרת היצרות שונה.

במסגרת המחקר בוצעה הערכה של בדיקות הדמיה של 303 חולים סימפטומטיים מאחת הזרועות של מחקר CREDENCEי(Computed Tomographic Evaluation of Atherosclerotic Determinants of Myocardial Ischemia).

כלל הנבדקים עברו אנגיוגרפיה כלילית בעזרת CT ואנגיוגרפיה כלילית פולשנית על פי אינדיקציה קלינית (שלא בחירום). הבדיקות פוענחו על ידי שתי מעבדות מרכזיות (בסמיות). מעבדה אחת השתמשה באנגיוגרפיה כלילית כמותית (CT) ומבוססת בינה מלאכותית כדי לאפיין ולכמת APCs, כולל הערכות של אחוז נפח האתרומה (percent atheroma volume – PAV), רובד לא מסויד בעל צפיפות נמוכה (low-density noncalcified plaque - LD-NCP),רובד לא מסויד (NCP), רובד מסויד (calcified plaque – CP), אורך הנגע, הרימודלינג העורקי החיובי ורובד הנמצא בסיכון גבוה (שילוב של LD-NCP ורימולינג חיובי ≥ 1.10).

המעבדה השנייה סיווגה כל היצרות כחסימתית (קוטר היצרות ≥ 50%) או לא חסימתית (קוטר היצרות < 50%) בהתבסס על אנגיוגרפיה פולשנית כמותית. לבסוף, נבחן הקשר בין APCs והיצרות אנגיוגרפית לבין מגדר. הגיל הממוצע של הנבדקים במחקר זה עמד על 64.4±10.2 שנים (29.0% נשים).

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב חולים עם מחלה חסימתית, לגברים היה יותר LD-NCP PAV (0.5 ± 0.4 לעומת 0.3 ± 0.8, p = 0.03) ולנשים יותר CP PAV  (11.7 ± 1.6 לעומת 8.0 ± 0.8, p = 0.04). בשני המגדרים נמצא כי לנגעים חסימתיים היה יותר NCP PAV בהשוואה לנגעים הלא חסימתיים.

מאידך, בקרב נשים נגעים חסימתיים היו עם LD-NCP PAV ו-CP PAV  משמעותיים יותר (0.4 ± 0.5 לעומת 1.0 ± 1.8, p = 0.03 ו-17.4 ± 16.5 לעומת 25.9 ± 18.7, p = 0.03, בהתאמה) מאשר נגעים לא חסימתיים.

בהשוואת הרכב נגעים חסימתיים לפי מגדר נמצא כי לנשים היה יותר CP PAV לעומת גברים (26.3 ± 3.4 לעומת 15.8 ± 1.5, p = 0.005) ואילו לגברים היה יותר NCP PAV  (33.0 ± 1.6 לעומת 26.7 ± 2.5, p = 0.04). בנגעים לא חסימתיים לגברים היה יותר LD-NCP PAV בהשוואה לנשים (1.2 ± 0.2 לעומת 0.6 ± 0.2, p = 0.02).

מתוצאות מחקר זה עולה כי לכל מגדר מאפיינים ספציפיים ושונים של הרובד הטרשתי, וזאת עם הבדלים בין היצרויות בדרגות חומרה שונה.

מקור: 

Relation of Gender to Atherosclerotic Plaque Characteristics by Differing Angiographic Stenosis Severity. Rebecca Jonas, Toral Patel, Tami R. Crabtree, Robert S. Jennings et al. The American Journal of Cardiology 1 October 2023

נושאים קשורים:  מגדר,  מאפייני הרובד הטרשתי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו