תחלואת לב 26.07.2023

מגמות השינוי בערכי טרופונין לפי מין וסיכון לבבי

האם יש הבדל בין המינים מבחינת שינויים ברמות טרופונין הקשורות לגיל או גורמי סיכון במהלך החיים והאם השינוי בערכי טרופונין מנבא תוצאים קרדיווסקולריים? הנה התשובות

בדיקת טרופונין. אילוסטרציה

ריכוזו של טרופונין לבבי נמוך בנשים בהשוואה לגברים. במחקר זה החוקרים בחנו האם ישנו הבדל בין המינים מבחינת שינויים ברמות הטרופונין הקשורים לגיל או גורמי סיכון במהלך החיים והאם מגמת השינוי בערכי הטרופונין מנבא תוצאים קרדיווסקולריים בנשים ובגברים מהאוכלוסיה הכללית.

בעוקבת Whitehall II מדדו ערכי טרופונין לבבי (high sensitivity Cardiac Troponin I - hs-CTnI) נמדדו בשלושה מועדים מהלך תקופה של 15 שנים. בעזרת מודל ליניארי להערכת השפעות מעורבות, החוקרים העריכו מגמות מסוימות למין של ערכי הטרופונין הלבבי ובחנו את הקשר בין אלה לבין גורמי סיכון קרדיווסקולרי שגרתיים.

בעזרת מודלים רב-מצביים משולבים, החוקרים בחנו את הקשר בין מגמות השינוי בערכי הטרופונין לפי מין לבין תוצא משולב של אירוע לבבי לא קטלני, אירוע מוחי לא קטלני ותמותה מסיבות לבביות.

תוצאות המחקר הדגימו כי עבור 2,142 נשים (גיל ממוצע של 58±7 שנים) נצפו 177 אירועים (8.3%) ועבור 5,151 גברים (גיל ממוצא של 57±7 שנים) אירעו 520 אירועים (10.1%) שעמדו בהגדרה של התוצא העיקרי, במהלך תקופת מעקב חציונית של 20.9 (טווח בין-רבעוני של 15.8-21.3) שנים.

ריכוז הטרופונין הלבבי היה נמוך יותר באופן עקבי בקבוצת הנשים בהשוואה לקבוצת הגברים (ריכוז חציוני בבסיס של 2.4 [טווח בין-רבעוני של 1.7-3.6] נ"ג/ל לעומת 3.7 [טווח בין-רבעוני של 2.6-3.8) נ"ג/ל; p<0.001), כאשר נשים הדגימו עלייה משמעותית יותר ברמות הטרופונין הבסיסי במהלך השנים, בהשוואה לגברים (pinteraction<0.001).

מלבד גיל, הבדל משמעותי נוסף בהקשר של מין הנבדק נמצא בקשר בין רמות טרופונין לבין BMIי(pinteraction=0.008) וסוכרת (pinteraction=0.003). במהלך תקופת המעקב נצפה כי רמות טרופונין לבבי קשורים לתוצאים בגברים ובנשים (יחס סיכונים מתוקנן לכל שינוי פי 2 של 1.34 [רווח בר-סמך של 95%, 1.17-1.52] עבור נשים לעומת 1.3 [רווח בר-סמך של 95%, 1.21-1.4] עבור גברים; pinteraction=0.752).

שיפוע של ערכי הטרופונין הלבבי נמצא קשור באופן מובהק לתוצאים של נשים, אך לא של גברים (יחס סיכונים מתוקנן של 2.7, רווח בר-סמך של 1.01-7.33 עבור נשים לעומת 1.31, רווח בר-סמך של 95% 0.62-2.75 עבור גברים; pinteraction=0.25).

מסקנת החוקרים היתה כי מגמות השינוי בערכי טרופונין הן שונות בין גברים לנשים באוכלוסיה הכללית, עם שונות גם בקשר שלהם לגורמי סיכון שגרתיים ותוצאים לבביים. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות בגישה מוכוונת לפי מין בעת ביצוע בדיקות טרופונין סדרתיות לצורך הערכת סיכון לבבי.

מקור:

Sex Differences in Cardiac Troponin Trajectories Over the Life Course. Marie de Bakker, Atul Anand, Martin Shipley, et al. Circulation Apr 28, 2023

נושאים קשורים:  מין,  טרופונין לבבי,  גורמי סיכון,  מגמות שינוי,  תחלואה לבביתף מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו