סרטן דרכי השתן 28.10.2021

השפעת סוג הבירור האבחנתי המוצע לחולי סרטן דרכי השתן

ביצוע של אורתרוסקופיה הכוללת ביופסיה טרום ניתוחית עשוי להוביל לעלייה בשיעורי ההישנות הבתר-ניתוחיים בשלפוחית השתן

מערכת השתן האנושית (אילוסטרציה)
מערכת השתן האנושית (אילוסטרציה)

ביופסיית שופכן אבחנתית (Diagnostic ureteroscopic biopsy) עלולה להוות בעיה בחולי סרטן דרכי השתן העליונות (Upper tract urothelial carcinoma [UTUC]) המועמדים לניתוח רדיקלי להסרת הכליה והשופכן (Radical nephroureterectomy [RNU]). ביופסיה כזו עלולהלהגדיל את שיעורי הישנות המחלה בשלפוחית השתן לאחר הניתוח (Intravesical recurrence). יתרה מכך, גם בהעדר ביצוע ביופסיה כזו או ביופסיה מלעורית, השפעתה של אורתרוסקופיה (uretroscopy) על שיעורי הישנות המחלה בשלפוחית השתן אינה ברורה דיה.

במסגרת מחקר עוקבה זה, מטופלים שעברו ניתוח רדיקלי להסרת הכליה והשופכן (RNU) בין השנים 1995-2019 חולקו לארבע קבוצות, בהתאם לאופי הבירור אותו עברו: 1) ללא אורתרוסקופיה או ביופסיה מלעורית. 2) ביופסיה מלעורית בלבד. 3) אורתרוסקופיה ללא ביופסיה. 4) אורתרוסקופיה עם ביופסיה.

שיעורי ההישנות בשלפוחית השתן נותחו תוך שימוש בעקומת קפלן-מאייר (Kaplan-Meir analysis) ובמודל ע"ש Coxי(Cox-proportional hazard models). תוצאותיהן של קבוצה 1 אל מול קבוצה 4 אוחדו תוך שימוש במטה-אנליזה של אפקטים קבועים (Fixed effects meta-analysis).

במחקר נכללו 834 מטופלים לאחר ניתוח RNU: 210 מטופלים (25.2%) לא עברו אורתרוסקופיה או ביופסיה מלעורית, 57 מטופלים (6.6%) עברו ביופסיה מלעורית בלבד, 125 מטופלים (15%) עברו אורתרוסקופיה ללא ביופסיה ו442 מטופלים (53%) עברו אורתרוסקופיה עם ביופסיה.

שיעורי ההישנות בשנתיים שלאחר הבירור בקבוצות השונות היו: 15%, 12.7%, 18.4% ו21.9% אחוז בהתאמה על פי סדר הקבוצות (p=0.09). בניתוח רב-משתנים של הממצאים נמצא שבקבוצת המטופלים שעברה אורתרוסקופיה עם ביופסיה [4] שיעורי הישנות המחלה בשלפוחית השתן היו גבוהים בהשוואה לקבוצה שלא עברה אורתרוסקופיה או ביופסיה מלעורית כלל [1] (יחס סיכונים = 1.40, p = 0.04).

לעומת זאת, בקבוצה שעברה ביופסיה מלעורית בלבד [2] (יחס סיכונים = 1.07, p = 0.87) וכן בקבוצה שעברה אורתרוסקופיה ללא ביופסיה [3] (יחס סיכונים = 1.15, p = 0.54) לא נמצאה עליה בשיעורי ההישנות בהשוואה לקבוצה שלא עברה פעולה כלל [1].

יש לציין ששיעורי ההישנות בקבוצה שעברה אורתרוסקופיה עם ביופסיה [4] נותרו גבוהים גם לאחר ניתוח נתונים משני (subset analysis) אשר לקח בחשבון את תדירות ביצוע ציסטוסקופיית המעקב לאחר ניתוח RNU.

במטה אנליזה שכללה 11 מחקרים נוספים הגיעו לממצאים דומים. נמצא כי ביצוע של אורתרוסקופיה עם ביופסיה מקושר לשיעורי הישנות גבוהים בשלפוחית השתן (יחס סיכונים = 1.47, p < 0.01).

בחולי סרטן דרכי השתן העליונות [UTUC] המועמדים לניתוח RNU, ביצוע של אורתרוסקופיה הכוללת ביופסיה מקושר לעלייה בשיעורי הישנות המחלה בשלפוחית השתן לאחר הניתוח. לעומת זאת, ביופסיה מלעורית בלבד או אורתרוסקופיה ללא ביופסיה אינן מקושרות לעלייה כזו.

יש צורך בביצוע מחקרים קליניים אשר יבחנו את מקומו של טיפול כימותרפי בהורדת שיעורי הישנות המחלה בשלפוחית השתן בחולים לאחר אורתרוסקופיה עם ביופסיה.

מקור:

Sharma V, Miest TS, Juvet TS, et al. The Impact of Upper Tract Urothelial Carcinoma Diagnostic Modality on Intravesical Recurrence after Radical Nephroureterectomy: A Single Institution Series and Updated Meta-Analysis. J Urol. Published online 2021. doi:10.1097/ju.000000000000183

 

נושאים קשורים:  סרטן דרכי השתן העליונות,  סרטן שלפוחית השתן,  אורתרוסקופיה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו