סיווג גנטי 13.07.2020

סיווג תת קבוצות על פי פרופיל מולקולרי בסרטן המעי הגס

האם סיווג תת קבוצות על פי פרופיל מולקולרי שבקונסנזוס (Consensuses molecular subgroup ) בסרטן המעי הגס יכול לנבא יתרון משמעותי לטיפול עם FOLFIRI בשילוב Cetuximab בהשוואה לשילוב עם Bevacizumab?

החתימה הגנומית היחודית של כל גידול על פי סיווג תת-קבוצות מולקולריות (CMS) מהווה פקטור פרוגנוסטי ומספקת תובנות מעמיקות יותר לגבי הביולוגיה של סרטן המעי הגס, אך נכון לעכשיו איננה מיושמת בפרקטיקה הקלינית כדי להנחות החלטות קליניות לגבי הטיפול, זאת למרות שסיווג על פי CMS יכול גם לנבא תגובה טובה יותר לטיפולים ממוקדי מטרה בשילוב עם כימותרפיה.

מאמר זה עוסק באנליזה אקספולרטורית ממחקר FIRE-3 אשר הישוותה את התגובה לטיפול בקו ראשון עם FOLFIRI בתוספת או cetuximab אל מול bevacizumab  בחולי סרטן מעי גס גרורתי  מסוג-KRAS exon 2 wild-type. על פי התפלגות ל-4 תתי הקבוצות המולקולוריות של ה-CMS.

מחקר FIRE3י(first-line irinotecan) שתוצאותיו פורסמו בעבר, השווה טיפול קו ראשון עם FOLFIRIי(5-flurouracil, leucovorin, irinotecan) בתוספת cetuximab או bevacizumab ב-592 חולים בסרטן המעי הגס מסוג KRAS exon 2 wild-type metastatic colorectal cancerי(mCRC).

באנליזה הנוכחית, הושוו שיעורי התגובה האובייקטיבית (ORR), שיעור ההישרדות הכוללת (OS) ושיעור ההישרדות ללא התקדמות במחלה (PFS) על פי הטיפולים השונים וההתפלגות לתתי הקבוצות בעלות האיפיון המולקולרי שנקבע לפי CMS.

סיווג החולים לפי CMS התאפשר ב-438 מ-514 דגימות מתוך 592 חולים אשר קבלו טיפול במחקר (ITT). התפלגות השכיחות של כל תת קבוצה הייתה: 14% CMS1,י37% CMS2,י15% CMS3 ו-34% CMS4. עבור גידולים מסוג RAS wild-type tumors התפלגות השכיחויות בקרב 315 דגימות היו: 12% CMS1,י41% CMS2,י11% CMS3,י34% CMS4. המאפיינים הדמוגרפים ההתחלתיים התפלגו באופן שווה בין תתי הקבוצות של ה-CMS השונים. בהשוואת גידולים ראשוניים שמקורם בצד ימין של המעי לעומת צד שמאל ההתפלגות הייתה כדלקמן: CMS1י(27% ימין לעומת 11% שמאל), CMS2י(28% לעומת 45%), CMS3י(10% לעומת 12%), CMS4י(35% לעומת 32%).

ללא תלות בטיפול שניתן, CMS היה גורם פרוגנוסטי חזק ל- ORRי(P=0.051), יPFSי(P <0.001) ו-OSי(P <0.001). בקרב אוכלוסיית בעלי גידול מסוג RAS wild-type, ההישרדות הכוללת ב-CMS4 הייתה באופן מובהק עדיפה יותר בטיפול ב-FOLFIRI cetuximab לעומת FOLFIRI bevacizumab. ב-CMS3, ההישרדות הכוללת נטתה לטובת זרוע cetuximab, בעוד שההישרדות הכוללת ב-CMS1 ו-CMS2 הייתה דומה, ללא תלות בסוג הטיפול הממוקד.

סיווג תת-קבוצות מולקולריות (CMS) מאפשר התבוננות מעמיקה על הביולוגיה של הגידול הסרטני והינה בעלת ערך פרוגנוסטי בסרטן מעי גס גרורתי. בתתי קבוצה CMS3,יCMS4 ניכר שהטיפול עם Cetuximab+FOLFIRI מקנה יתרון בהארכת ההישרדות הכוללת לעומת הטיפול עם beva+FOLFIRI.

מקור:

Stintzing S, Wirapati P, Lenz HJ, et al. Consensus molecular subgroups (CMS) of colorectal cancer (CRC) and first-line efficacy of FOLFIRI plus cetuximab or bevacizumab in the FIRE3 (AIO KRK-0306) trial. Ann Oncol. 2019;30(11):1796-1803. doi:10.1093/annonc/mdz387

נושאים קשורים:  סיווג גנטי,  סרטן מעי גס גרורתי,  Cetuximab,  bevacizumab,  נושא mCRC בחסות חברת Merck