לארוטרקטיניב 07.11.2019

לארוטרקטיניב בסרטן הריאה בעל איחוי TRK

במחקר זה נמצא כי לארוטרקטיניב פעילה ביותר בחולי סרטן ריאתי המכילים את איחוי הגן NTRK, ובכלל זה במטופלים עם מעורבות מערכת העצבים המרכזית

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

איחויי TRKי(Tropomyosin receptor kinase) הכוללים NTRK1,יNTRK2 ו-NTRK3 נצפים במספר סוגי גידולים. לארוטרקטיניב הינה מעכבת TRK סלקטיבי הראשון מסוגו אשר אושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי. במחקר קודם שבוצע על ידי Drilion et al. התרופה הראתה שיעור תגובה כולל (ORR) של 75% במספר רב של גידולים המכילים את איחוי הגנים NTRK. בעבודה זו, החוקרים מדווחים על נתונים מעודכנים בנוגע לחולי סרטן ריאתי שטופלו עם לארוטרקטיניב.

באנליזה זו נכללו מטופלים עם סרטן ריאתי בעל תאים שאינם קטנים (NSCLC) חיובי לאיחוי TRK אשר השתתפו בשני ניסויים קלינים (NCT02122913 ו-NCT02576431) למטופלים ניתנה לארוטרקטיניב 100 מיליגרם פעמיים ביום במשך 28 ימים עד שהושגה נסיגת מחלה, רעילות בלתי מתקבלת או התקדמות המחלה. התגובה הוערכה על ידי חוקר (INV) וועדת ביקורת עצמאית (IRC) לפי קריטריוני RECIST v1.1.

נכון ל-30 ביולי, 2018, 11 מטופלים עם באדנוקרצינומה ריאתית מפושטת השתתפו במחקר. הגיל החציוני היה 52 שנים (טווח 25-76 שנים). לשמונה מטופלים היה איחוי המערב את NTRK1 עם גנים מגוונים: EPS15י(n=2),י TPM3י(n=2),יIRF2BP2י(n=2),יTPRי(n=1) ו-SQSTM1י(n=1). לשלושה מטופלים היה איחוי המערב את NTRK3 עם הגנים SQSTM1י(n=1) ו-ETV6י(n=1). עשרה מטופלים קיבלו בעבר טיפול סיסטמי (חמישה קיבלו שלושה טיפולים קודמים או יותר) כאשר התגובה הטובה שהושגה בטיפולים הקודמים הייתה כדלהלן: תגובה חלקית במטופל אחד, מחלה יציבה בארבעה מטופלים, מחלה מתקדמת בשלושה מטופלים ותגובה לא ידועה בשלושה מטופלים. התגובה ללארוטרקטיניב הוערכה בשבעה מטופלים. שתי ההערכות, INV ו-IRC היו תואמות, והתקבלה הסכמה לגבי הממצאים הבאים: מטופל אחד עם תגובה מלאה, ארבעה עם תגובה חלקית (כולל מטופל אחד עם מעורבות מערכת העצבים המרכזית) ושני מטופלים עם מחלה יציבה (ORR 71%). תוצאות מארבעה מטופלים לא היו זמינות עקב מעקב לוקה בחסר. תוצאות אלה צפויות להיות מוצגות באפריל 2019.  הזמן החציוני עד תגובה היה 1.8 חודשים. למטופל אחד עם מעורבות מוחית הייתה תגובה כמעט מלאה (ירידה ב-95%) ללארוטרקטיניב. התגובה הייתה הן תוך גולגולתית והן וחוץ גולגולתית. משך זמן התגובה שהוערכה על ידי IRC היה בין 7.4+ חודשים עד 25.8+ חודשים. משך זמן התגובה החציוני לא הושג. מטופל אחד המשיך לקבל טיפול אחרי התקדמות המחלה. שני מטופלים הפסיקו את הטיפול בגלל התקדמות המחלה ומטופל אחד הפסיק ללא סיבה. התרופה נסבלה היטב אצל המטופלים כאשר תופעות הלוואי הקשורות אליה היו בעיקר ברמה 1-2.

החוקרים מסכמים כי לארוטרקטיניב פעילה מאוד בחולי סרטן ריאתי המכילים את איחוי הגן NTRK, כולל מטופלים עם מעורבות מערכת העצבים המרכזית. בנוסף, לתרופה פרופיל בטיחות טוב. תוצאות אלה מחזקות את הרציונל של שימוש בלארוטרקטיניב ב-NSCLC עם איחוי NTRK.

מקור: 

Drilon, A. et al (2019) Annals of Oncology, DOI: 10.1093/annonc/mdz063.009

נושאים קשורים:  לארוטרקטיניב,  סרטן ריאתי בעל תאים שאינן קטנים,  התקדמות מחלה,  תגובה מלאה,  תגובה חלקית,  איחוי גנים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות