סרטן ריאות 01.09.2019

אטזוליזומאב ובבציזומאב בנוסף לכימותרפיה כטיפול ל-NSCLC

במחקר IMpower150 נמצא כי יתרון הישרדותי במטופלים המקבלים ABCP לעומת אלו המקבלים BCP הודגם באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" וגם בתת-קבוצות עיקריות ובפרט בחולים עם פיזור כבדי

כימותרפיה (אילוסטרציה)
כימותרפיה (אילוסטרציה)

מחקר ה-IMpower150 הדגים יתרונות מובהקים סטטיסטית בשרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כוללת עבור אטזוליזומאב ובביצזומאב יחד עם קרבופלטין ופקליטקסל (ABCP) לעומת טיפול הבחירה הכולל בבציזומאב עם קרבופלטין ופקליטקסל (BCP) במטופלים נאיביים לכימותרפיה הסובלים מסרטן ריאות שאינו טיפוס קשקשי. בעבודה זו החוקרים מדווחים על היעילות של ABCP ואטזוליזומאב יחד עם קרבופלטין ופקליטקסל (ACP) לעומת BCP במספר תת-קבוצות מרכזיות של מטופלים.

מחקר ה-IMpower150 היה מחקר פאזה 3 אקראי מסוג תווית פתוחה אשר בוצע ב-240 מרכזים אקדמיים ומרפאות אונקולוגיות ב-26 מדינות ברחבי העולם. מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי אשר היו נאיביים לכימותרפיה חולקו ביחס של 1:1:1 לקבל ABCP, ACP  או BCP כל שלושה שבועות. התוצאים העיקריים שנבדקו היו שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה המוערכת על ידי חוקר במטופלי "זן-הבר" (מטופלים ללא מוטציות ב-EGFR ו-ALK). בנוסף, יעילות הוערכה במספר תת-קבוצות עיקריות ובכלל זה במטופלים עם מוטציות ב-EGFR (מוטציות הגורמות לריגוש ושאינן גורמות לריגוש) אשר טופלו קודם לכן עם מעכב טירוזין קינאז ומטופלים עם גרורות כבדיות בתחילת המחקר. שרידות כוללת באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" נכללה כתוצא יעילות משני.

במחקר השתתפו 1,202 מטופלים. מתוכם 400 קיבלו ABCP,י402 ACP ו-400 BCP. במטופלים חיוביים ל-EGFRי(124 מטופלים), חציון השרידות הכוללת לא היה ניתן להערכה (רווח בר-סמך 95%: 17.0-לא הוערך) במטופלים שקיבלו ACBPי(34 מטופלים) ולעומת זאת במטופלים שקיבלו BCPי(45 מטופלים) היה 18.7 חודשים (13.4 - לא הוערך); יחס הסיכונים היה 0.61 (רווח בר-סמך 95%: 0.29-1.28). שרידות כוללת משופרת עם ABCP לעומת BCP נצפתה במטופלים עם מוטציות EGFR "מרגשות": חציון השרידות הכוללת לא היה ניתן להערכה (רווח בר-סמך 95%: לא הוערך - לא הוערך) במטופלים שקיבלו ACBPי(26 מטופלים) ולעומת זאת במטופלים שקיבלו BCPי(32 מטופלים) היה 17.5 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 11.7-לא הוערך); יחס הסיכונים היה 0.31 (רווח בר-סמך 95%: 0.11-0.83).

בנוסף, שרידות כוללת חציונית משופרת נצפתה עבור מטופלים עם גרורות כבדיות שקיבלו ABCP לעומת BCPי(13.3 חודשים) (רווח בר-סמך 95%:  11.6 – לא הוערך) לעומת 9.4 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 7.9-11.7); יחס סיכונים 0.52 (רווח בר-סמך 95%: 0.33-0.82) ובחולי אוכלוסיית  ה"כוונה לטפל שקיבלו ABCP לעומת BCPי(19.8 חודשים) (רווח בר-סמך 95%: 17.4-24.2) לעומת 14.9 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 17.1-13.4); יחס סיכונים 0.76 (רווח בר-סמך 95%: 0.63-0.93). שרידות כוללת חציונית הייתה 21.4 חודשים עם ACP לעומת 18.7 חודשים עם BCP במטופלים עם מוטציות EGFR (יחס סיכונים 0.93, רווח בר-סמך 95%: 0.51-1.68), לא הודגם יתרון הישרדותי לטובת זרוע ACP לעומת זרוע BCP באוכלוסיית הכוונה לטפל (יחס סיכונים 0.85, רווח בר-סמך 95%: 0.71-1.03) ובמטופלים עם גרורות כבדיות בתחילת המחקר (יחס סיכונים 0.87, רווח בר-סמך 95%: 0.57-1.32).

באוכלוסיית המטופלים בהם ניתן היה להעריך תוצאי בטיחות, תופעות לוואי מדרגה 3-4 התרחשו ב-57% מהמשתתפים בקבוצת ה-ABCP,י43% מהמשתתפים בקבוצת ה-ACP וב-49% מהמשתתפים בקבוצת ה-BCP.י11 (3%) תופעות לוואי מדרגה 5 התרחשו בקבוצת ה-ABCP,י4 (1%) בקבוצת ה-ACP ו-9 (2%) בקבוצת ה-BCP.

החוקרים מסכמים כי ישנה שרידות כוללת טובה יותר במטופלים המקבלים ABCP לעומת אלו המקבלים BCP באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" ובמטופלים עם גרורות כבדיות בתחילת המחקר. הנושא של שרידות כוללת משופרת במטופלים עם מוטציות "מרגשות" ב-EGFR דורש בחינה נוספת.

מקור: 

Reck, M. et al (2019) Lancet Respiratory Medicine. 7, 387

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  אטזוליזומאב,  בביצזומאב,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  בטיחות,  גרורות לכבד,  EGFR,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות